365. Lutheran churches in Karelia
May 6, 2021. Lutheran church in Petrosavodsk
492.58 Kb, 675×1200
Tags
366. Lutheran churches in Karelia
May 15, 2021. Lutheran church in Petrosavodsk
634.11 Kb, 1600×900
Tags
367. Lutheran churches in Karelia
December 8, 2021. Petrosavodsk. Gertsen Street. Former Lutheran church
978.67 Kb, 1200×1200
© Irina Larionova
Tags
368. Lutheran churches in Karelia
2022. Lutheran church in Petrosavodsk
964.29 Kb, 900×1200
Tags