261. Sortavala – The Restaurant
July 1, 2018. Sortavala. The Restaurant
649.62 Kb, 1419×800
© Irishka Dobraya

262. Sortavala – The Restaurant
July 28, 2018. Sortavala. The Restaurant
179.70 Kb, 1024×768
© Heikki Haikonen

263. Sortavala – The Restaurant
August 2018. Sortavala. The Restaurant
670.50 Kb, 1500×900
© Ars Maslovsky

264. Sortavala – The Restaurant
August 2018. Sortavala. The Restaurant
324.11 Kb, 1200×900
© Kristina Kochetkova