1. Solomennoye
1969. Solomennoye. Opening of the memorial to the Soviet soldiers
803.57 Kb, 1252×900
Tags
2. Solomennoye
Early 1970's. Solomennoye. Club
357.80 Kb, 850×669
Tags
3. Solomennoye
1970's. Solomennoye. Memorial to the Soviet soldiers
541.54 Kb, 1176×900
Tags
4. Solomennoye
2008. Solomennoye. Memorial to the Soviet soldiers
178.39 Kb, 800×600
© Vyacheslav Skokov
Tags