Santtu Karhu & Talvisovat: Pahoin brihoin pajatukset (Songs of bad boys), 2001

Musicians:
Santtu Karhu – all vocals and lyrics, electric, acoustic guitars, mandolin
Feodor Astashoff – electric and acoustic guitars

Pjotr Vasiljev – drums (11-14)
Arto Rinne – accordion (11-14), harmonica (11)
Leo Sevets – jouhikko, fiddle (13)
Andrei Bronnikov – bass (11, 13)
Mikko Suokas – bass (12, 14)
Alexander Bykadorov – keyboards (12, 14)
Vladimir Troitsky – violin (9)
Denis Kozlov – tin whistle, flute (4, 5, 6, 8)
Aleksandr Leonov – flute (3), saw (5)
Valery Bobkov – percussion (14)
Oleg Potsenkovsky – drums (8, 10)
Mike Makarov – drum loop (2)

All songs by Santtu Karhu & Talvisovat except 14 by Matti Jurva & Tatu Pekkarinen

Recorded in "Radio Nostalgie" by Igor Shushunov (2, 3, 7), Vladimir Kasymov (9) in 1998; in "Myllarit center" by Sergey Shelegovsky (10) and "Russkoye radio" by Roman Repin (1, 4, 5, 6, 8) in 2001 in Petrozavodsk and also in "Soundtrack" (Helsinki) by Sepi Myllyrinne (11, 13) in 1990 and "Harashoo" (Tampere) by Costello Hautamäki (12, 14) in 1991.

Tracks 11-14 originally released by EINO recording company in Finland.

Thanks for the help:
S.Grigoriev, RIF Company, A.Loss, A.Chehonin

Cover art by V.Levitsky, layout by V.Shamatnra

English translations by Leo Jeremejev

1. Armoittoman lapsen uni (Orphan's dream) – 3:14
2. Keldaine kuu (Yellow moon) – 3:19
3. Regipajo (Sledgesong) – 3:21
4. Pahoin brihoin pajatukset (Bad boy songs) – 3:00
5. Sano tuuli (Tell the wind) – 4:05
6. Akkaine-pakkaine – 4:46
7. Čibi-čibi linduine (Peewit) – 3:17
8. Kalas olles (Fishing) – 3:10
9. Huondeskajokses ildassah (From dawn till dusk) – 4:22
10. Oligo valgei tolkutoi (Was a white man slow-witted) – 3:20
11. Syvysharmavus (Autumn dullness) – 4:24
12. Omien aigoin legendat (Legends of their times) – 2:35
13. Airotoi veneh (A Boat without paddles) – 3:27
14. Aunuksen Anja (Anya trom Olonets) – 2:35

Armoittoman lapsen uni

Kedä myvvittäy, ga silgi kukki muniu
Kedä suvaijah, sidä ämmätetäh
Endizelleh armoittoman lapsen uni
Kovan ozan alužimel on pieluksettah

Vähä armuo on pohjan tuules
Vie vähemb' armuo on emindimäs
Toračus perehes lapsel opastujes
Viha ainos mieles, kivi on käis

Mindäh pahal tuulel suures mieros lapsut ollou
Jogo nivottih dai hivottih kovažimel
Mindähbo kylläine ellendiä ei voi
Nälgähizen pitkii unii alužimel…


Keldaine kuu (mp3)

Varačun jället on sie, kus on rohkien luut
Sammal kallivoh tartuu, kus on kuattu kai puut
Pedäi yksinäh seizou, louhel ei kuadunuh
Ga linduloin laulupuukse piduhuttah ei päinnyh

Keldaine kuu kuundelou
Paimoilapsien papatuksii
Unohtettu kalmužin mustelou
Huavoin lehtien lepetyksii

Kivel dai puuul, tulen vellil, taivas viškuau tuleniškuu
Poijat kiänyttih tuattoloin kalmoih sellin –
kivi ei pala, ga ei kazva puu…
Liikkumatoi kallivo, kolot kui kirgujat suut…
Yksinäzen hongan juures
On pienen rahvahan luut…


Regipajo (mp3)

Minä val`l`astan tulizen hevon koivuzen korjazen edeh Jovvun unohtamah meän vevon, hevon ragaičen armahalluo

Pajuo jorkotan udžvazeh meččäh, korbi kajahtah loittozel torvel
Ajan päiväzeh päi ozan eččoh, hebuo ragaičen armahalluo

Kuulen loittonsah, kohizou koski, hevon val`l`ahis valuu jo vaski
Tinagi rinnuksis tippuu, konzu ohjuan armahalluo

Korjan jallakset radzistah pellol, bavvuttau kirikön kello
Kuldoin kodih jo lähembi rodih, hebuo ragaičen armahalluo

Minä lasketan tulizen hevon, konzu taivahal sytytäh tiähtet
Sulil sanoilgo vastuat vai lähtet pagoh paremban sulhazen luo

Agu minule mučoikse tullet valgiekse vastinehekse
Kučun kanazekse kuldazekse, yskäs kerras jo miehoilah tuon


Pahoin brihoin pajatukset

Papin pard` on homehes
Kirikön seinät kiidžimes
Kuldoin helm` on oksendukses
Iče yökkäy puun tyves

Pahoin brihoin pajatukset
Ollah lyhyöt kui hiiren hyppävykset
Pappi alttaris hil`l`ah pieröy
Kukki laulau peräs jäiččy vieröy

Hiiri tahtos piästä kuzel
Korvah suurel ubehel
Brihan mieli hikkeröittäy
Helman alle tyttözel

Pahoin brihoin pajatukset
Ollah lyhyöt kui hiiren hyppävykset
Pappi alttaris hil`l`ah pieröy
Kukki laulau peräs jäiččy vieröy

Rastavu rängyy, vieristy vinguu
Kiven ual kirguu, aitan ual ambuu
Pappi alttaris hil`l`ah pieröy
Kukki laulau, peräs jäiččy vieröy


Sano tuuli

Sano, tuuli kelle jo toit…
Sano, kelle toit avaimet
Kenen lukitut sydämet
Voizit avata jo, kenen – et?

Mindäh korgiel seizojes
Alah kaččuo jo varaittau…
Mindäh alahpäi kaččojes
Hyppyhimuo jo porottau

Ei pie pielukseh itkie
Opis jo kyynelet pyhkie
Piäsköihyt tuou lämmät päivät
Jouččenet suven sanomat

Viendo vierahat vallittih
Välläl olijoile val`lahat
Vaikkain` olijat otettih
Valdu ičelleh dai nevvottih…

Ei pie pielukseh itkie…


Akkaine-pakkaine (mp3)

Akkaine-pakkaine
Pani päčin lämmäh, iče lähti viele
Pakkaine on puhurin poigu
Älä kylmä kynzii…

Älä kylmä kynzii, älä jalo jalgoi
Kylmä viluloi kivii
Kylmä suoloi, kylmä mualoi
Älä kylmä kynzii…

Tuhkimus-tähkimys istuiheze regeh
Pani piäl turkin muurin
Regi se lendäy, pakkaine kiändäy
Koissah vuottau murgin…

Älä aja tuuleh – varoi šittuu huuleh
Sitbo vaste murgin on magei
Ei nägynyh hukkii, ga regi kiändi mukkii
Hebo hirnui, händy halgei…


Čibi-čibi linduine (mp3)

Čibi- čibi linduine
Čibi korgei kandaine
Madalaine jalgaine
čibi ruskei händäine

Sydiä n'okkaine rugeheh
Pystä puikko robeheh
Kiiškozien kižates
Ahvenizien ajeltes

Kuuluu jyry Jyrgiläs
Paha pajo Pappilas
Kuuluu pertis pičukas
Vezitilas lyčykäs
Kai on piälailleh, piänneh päivineh
Häkki on haukundalleh
Koiru on möngyndälleh

Lähtin minä Läkköläh
Pyörähtimmös Prokkoilah
Prokoin koirat haukkumah
Niilebo minä selgäh
Kai on piälailleh, piänneh päivineh
Prokoin akk` on möngyndälleh
Häkki on haukundalleh

Kalas olles (mp3)

Tuaste kalah nouzijan ruskien päiväzen peräs
Anna taivas lykkyy meile kalalaukan jytyi meres
Siimat, onget, azraimet kodih jiädih unohtuksih
Keral kuarduu kattiekse, keral pierduu pieluksih
Ei meijän joukko muite järvel tyhjän periä kastus
Ga vedehine kehno meijät sit toravutti
Kaikil brihoil pimeni silmis päivypastos
Konzu toras perämies viinat upotti
Suuri veneh eule kuutti, airot ollah varuksis
Toine tostu komahutti oččua vaste suutuksis
Hoppuloilleh venehes ei suas olla jo vellet
Kalas olles voijah toiči olla libiehköt tel'l'at
Ei meijän joukko muite järvel tyhjän periä kastus
Ga vedehine kehno meijät sit toravutti
Kaikil brihoil pimeni silmis päivypastos
Konzu toras perämies viinat upotti

Ei meijän joukko tyhjäs toine toizen piäl suuttus
Ga vedehizen sualehekse viinat jovvuttih
Kodih tulduu saimmo kuulta ylen äijän uuttu
Lemboi kylän karjan lehmät meččäh kannatti


Huondeskajokses ildassah (mp3)

Huondeskajokses ildassah sinuudas mustelen
Miks olet hyllännyh, ellendä en
Kaiken tahtozin järilleh, endizelleh
Ga viršši on kumalleh, jäin tyhjilleh
Kelle nygöi muhizet helläh
Kenen venehen tel'l'al
Istut airolois etgo tiijä kunne sovvat
Milleh mielespiend` on hil'l'ah
Mennyh sammumizilleh
Muite olizimmo ozakkahat
Taivahah kaivon pohjal päi yksinäh möllötän
Ollen kortu en näi, salvoh vai kol`l`utan
Kaiken tahtozin järilleh, endizelleh
Ga uksi on kahtalleh, jäin tyhjilleh
Kelle nygöi muhizet helläh
Kenen venehen tel`l`al
Istut airolois etgo tiijä kunne sovvat
Milleh mielespiend on hil`l`ah
Mennyh sammumizilleh
Muite olizimmo ozakkahat


Oligo valgei tolkutoi

Hoi, kehnogo mustan miehen toi
Ruatuttamah bazariloil valgieloi?
Hoi oligo valgei tolkutoi
Humalan himos iččeh ku möi?
Andanet ku mustal vallan, katkualdau sinul jallan
Iče lennät sellälleh, silmät möllälleh
Tulet kodih murginal – on kažin hut'kat riehtiläl
Nälgy čirčan rumendau dai vyön vällendäy
Hoi! enämb ei auta a-voi-voi…
Must on valgien talois izändöimäs nygöi…
Hoi oligo kallis kezävoi?
Kehnogo mustan tänne pohjazeh toi?
Andanet ku mustal vallan, katkualdau sinul jallan
Iče lennät sellälleh, silmät möllälleh
Tulet kodih murginal – on kažin hut'kat riehtiläl
Nälgy čirčan rumendau dai vyön vällendäy


Syvysharmavus (mp3)

Syvysharmavus, jovvuin sygyzyn
harmuah katiskah
Kevätkajahtus talves peälici
viestin meile tuogah
Tänne sygyzyn kaivon pohjal jeännyizil
murennuizil sydämil
On jo itketty äijy nedälii
Mua joihes jo taivahan kyynelii
lzä päiväine uppoi pilvien mereh
Konzu soannon uvvessah sanuo sille terveh

Tuulen vihellys
linnan kouhkoloi täyttäy dai alevuu
Linnan harmavus savuu hengittäy
terväh kui kylys juovuu
Mustis mustin pilvi vihman tänne toi

Tusku igävin jo ammui linnan söi
On jo itketty äijy nedälii
Mua joihes jo rahvahan kyynelii
Jo ryydelöy talvi kyynelien hoikal jeäl
Agu nouzou dai levittäy siivet verizel pcäl

Taivas hoi,
voitgo peästeä omas harrnuas yskäspäi
Mua hoi, ota pojjindin, pojjil on yksikai
Myö olemmo kielahan syvysajjan lapset kai
Yksi ruskei toine valgei kolmas harrnai
On jo vihmunuh äijy nedälii
Mua joihes jo taivahan kyynelii
lzä-päiväine uppoi pilvien mereh
Konzu soannon uvvessah sanuo sille terveh


Omien aigoin legendat (mp3)

Se oli silloi konzu kuurnis ei tahtonuh nahta
Se oli silloi konzu sogei ei kehtannuh kuulta
Sanottih kuurnehel – kai muuttuu parembakse
Huondeksel peze korvat puhtahakse

Minul sogiel sanottih – kiinita vyö,
Rua! Sit ni ken ei lyö
(yksikai nimid` et sua…)

Herru nosti kain, alevukkua lapset
Hos on vallendetty ohjakset,
ga löydyy suicet, paicet

Omien aigoin legendat elävät
Erahii mustetah, eras on on polgiettu sittah
Erahat sadulis harmual hebozel
matkah loittozeh lahtietah evahittah

Palavat kyynälet sammuttau
Korgieloin herroin paginoin vezi
Rua! (sinus uuzi legendu luaitah…)
Herrat vallitah snazet kui mezi

Meijan parahat pajot on jatetty keskei
Myö tiijammo – meille jiav vai vaski
Javotah kullat dai hobjat
Muan vagevat dai viizahat…
Omien aigoin legendat elävät…


Airotoi veneh (mp3)

Opastettih hattaroin keärmdäh
sinä harjavuit sukkii pidämäh
Nuorete varait vai vahnuttu
Vahnus on tulemas ga eib' ole smietitty

Sinun itkettäy konzu nuoristut
Sinun varoittau silmät väzynyöt
Kembo sytyttäs silmih kybenyöt
Net abuu pakitah päivät yöt

Ken löydäy sen
Sinun airottoman venehen
Vuottango sidä tyyni meri vai kallivo

Sinä veärität kaikkii, kedä vai
Muamuodasgi kudai sinun sai
Yöl taivahah nouzet sinne teähtilöih
Päiväl kirbuot kallivoloih

Olet ymbäri kuin vanneh ruostunuh
Hobjaine ukonkoari luhtah uponnuh
Olet virduaju oja kudai kuivattih
Olet aigu mi kamppih pandih

Ken löydäy sen
Sinun airottoman venehen
Vuottango sidä tyyni meri vai kallivo


Aunuksen Anja (mp3)
(Matti Jurva – Tatu Pekkarinen)

Kaukana kasvoi neiti
Kuin kukka tummainen
Oli kauneudestaan kuulu
Tuo helmi Aunuksen

Anja, Anja sua kosiskeli Vasili ja Vanja
Politrukki, komisaari
Mutta rukkaset ne sulta sai
Anja, Anja sai rukkaset Vasili ja Vanja
Olithan sä kauneudestas kuulu
Sinä tumma tyttö olit helmi Aunuksen

Pohjan poika uljas
Kun joutui Aunukseen
Hän kaunoisen Anjan
Pelasti armaakseen