310 from 3670
2002. Medvezhegorsk
2002. Medvezhegorsk
© Olga Vlasova