2 from 28
July 16, 1962. Nikita Khrushchev in the Petrozavodsk
July 16, 1962. Nikita Khrushchev in the Petrozavodsk
Original file, 1278×760
On this image:
  • Ivan Stepanovich Belyaev
  • Nikita Sergeevich Khrushchev
  • Rodion Yakovlevich Malinovsky
  • Boris Naumovich Odlis
  • Ivan Ilyich Senkin
  • Vladimir Sevastyanovich Stepanov