6 from 280
1990. Sortavala. The Restaurant
1990. Sortavala. The Restaurant
© Valery Gulyaev