2 from 835
1892. Solomennoye
1892. Solomennoye
Vsemirnaya Illyustratsiya magazine, 1892, vol.48, no. 13
© Pyotr Borel
Original file, 1120×516
Categories of this image: