474 from 476
October 2019. Solomennoye
October 2019. Solomennoye
© Evgeny Nekrasov
Original file, 1280×768