473 from 476
July 2019. Solomennoye
July 2019. Solomennoye
© Ilya Sandler
Original file, 1200×900