11 from 476
1999. Solomennoye
1999. Solomennoye
Original file, 1280×829