1038 from 1188
2017. Solomennoye
2017. Solomennoye
Original file, 1280×853