3 from 1185
1913. Solomennoye
1913. Solomennoye
© V.Ivanov
Original file, 1085×688