1058 from 1188
July 29, 2017. Solomennoye. Memorial to the Soviet soldiers
July 29, 2017. Solomennoye. Memorial to the Soviet soldiers
© Alexey Solovyev
Original file, 1200×900