1990's. Vitaly Fyodorovich Dobrynin
1990's. Vitaly Fyodorovich Dobrynin
Author of the Vepsian national flag
On this image:
  • Vitaly Fyodorovich Dobrynin