3 / 5
2000-luvun alussa. Erkki Pullinen
2000-luvun alussa. Erkki Pullinen
Ympäristösihteeri, Suomussalmen kunta