15 / 95
2008. Aunuksen luterilainen kirkko
2008. Aunuksen luterilainen kirkko