12 / 62
Huhtikuu 1996. Tshalnan luterilainen kirkko
Huhtikuu 1996. Tshalnan luterilainen kirkko