9 / 43
1930-luvun. Muuanto. Runolaulaja Iivana Shemeikan, "Jehkin Iivanan", hautakivi
1930-luvun. Muuanto. Runolaulaja Iivana Shemeikan, "Jehkin Iivanan", hautakivi