Hänen Keisarillisen Majesteettinsa julistus 11. päivältä joulukuuta 1811 koskien Viipurin kuvernementin liittämistä Ruotsin Suomeen

ME Aleksanteri I, Koko Venäjän Keisari ja Itsevaltias jne. jne. jne.

Kun Uusi Suomi liittyy Venäjän valtakuntaan, olemme ME havainneet erotuksen vanhan ja uuden Suomen välillä niin nimityksenä kuin hallintotapana ja -muotona tarpeettomaksi ja tämän maailmankolkan nykyiseen hallitusmuotoon kelpaamattomaksi, siksi ME olemme, Valtakunnanneuvoston mieltä kuultuamme, havainneet hyväksi määrätä seuraavaa:

1:ksi Vanhaa ja Uutta Suomea pitää kutsuttaman nyt vain yhdistyneeksi Suomeksi.

2:ksi Niin entinen Suomen kuvernementti kuin nykyiset Suomen alaisuuteen kuuluvat kuvernementit, ovat sen ylimmän hallinnon alaisia, jonka minä olen tähän maahan määrännyt.

Alkuperäiseen asiakirjaan on Hänen Keisarillinen Majesteeettinsa omakätisesti allekirjoittanut
Alexander

Varmentanut Valtakunnanneuvoston puheenjohtaja, Neuvoston Kansleri kreivi Nikolai Rumjantsev.