5. Liusvaara
1930-luvun. Liusvaaran kansakoulu
125.33 Kt, 523×352
Tägiä
6. Liusvaara
1930-luvun. Liusvaara. Silta Koitajoen yli
235.15 Kt, 838×389
Tägiä