Vuorovaikutteinen Karhumäen näköala 1900-luvun keskivaiheilta

Vasen puoli Osa 1 Osa 2 Osa 3 Etelätaajaman mäeltä avautuva näköala, vasen puoli Oikean puoli Osa 4 Osa 5 Osa 6 Osa 7 Osa 8 Osa 9 Oikeanpuoleinen osa (yksi valokuvista valitettavasti epäonnistui, siksi kuvassa on katko)
Kuvat: Alfred Bekman