heninen.netРусский | English
vuodesta 1997Tekstihaku     Kuva-, video- ja audiohakuAjankohtaista   Tämä päivä historiassa

Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean
ja VFSNT:n kansankomissaarien neuvoston
Päätös Karjalan työkommuunin perustamisesta

4. elokuuta 1920

  1. Karjalan työkommuuniin kuuluvat Aunuksen läänin Aunuksen kihlakunnan seuraavat volostit: 1) Tulomajärven, 2) Vieljärven, 3) Vitelen, 4) Kotkatjärven, 5) Rypushkalan, 6) Nekkulan, 7) Vazhinan volostin Kashkanin yhteisö; Petroskoin kihlakunnan: 1) Petroskoin kaupunki, volostit: 2) Spaso-Preobrazhenskin, 3) Kentjärven, 4) Säämäjärven, 5) Suojun, 6) Jalguban, 7) Pyhäjärven, 8) Derevjannojen, 9) Sunan, 10) Kontupohjan ja 11) Tivdan; Poventsan kihlakunnan volostit: 1) Bogojavlenskin, 2) Mänduselän, 3) Porojärven, 4) Repolan, 5) Rukajärven ja 6) Käppäselän yhteisö ja Shungan volostin Unitsan kylä; Arkangelin läänin Kemin kihlakunnan volostit: 1) Kantalahden, 2) Kovdan, 3) Keretin, 4) Oulangan, 5) Kiestingin, 6) Vytshetaibolan, 7) Tihtojärven, 8) Vuokkiniemen, 9) Uhtuan, 10) Pogostan, 11) Pongamin, 12) Poduzhemin, 13) Kontokin, 14) Jyskyjärven, 15) Tunkuan, 16) Maslozeron, 17) Shujeretskin, 18) Letnekonetsin, 19) Sorokan ja 20) Kemin kaupunki.
  2. Karjalan työkommuunin korkeimpana valtiovallan elimenä on väliaikaisesti Karjalan työkommuunin Revkom (vallankumouskomitea), joka saa läänin toimeenpanevan komitean valtuudet. Kaikki kihlakunnan, volostin ja kylien toimeenpanevat komiteat säilyttävät henkilöstönsä ja jatkavat toimintaansa VFSNT:n perustuslain mukaisesti.
  3. Sisäasiain kansankomissariaatille annetaan toimeksi säätää menettely, jota noudatetaan siirrettäessä hoidettavia asioita Aunuksen läänin toimeenpanevalta komitealta Karjalan Revkomille, ja ratkaista kysymys Karjalan työkommuuniin kuulumattomien kihlakuntien liittämisestä naapurilääneihin.

Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean puheenjohtaja
M.Kalinin

Kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja
V.Uljanov (Lenin)

Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean sihteeri
A.Jenukidze


Ovat vahingossa jääneet mainitsematta Aunuksen kaupunki ja Kemin kihlakunnan Knjazheguban volosti

© 1997–2021