Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston Laki
Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan muuttamisesta
Karjalan autonomiseksi sosialistiseksi neuvostotasavallaksi
ja Karjalan ASNT:n liittämisestä VFSNT:aan

16. heinäkuuta 1956

Ottaen huomioon Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan työtätekevien toivomukset, väestön kansallinen rakenne, talouden yhtenäisyyden, Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan tiiviit taloudelliset ja kulttuurisuhteet ja Venäjän FSNT:aan, Neuvostoliiton Korkein neuvosto on päättänyt:

Artikla 1. Hyväksyä Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan Korkeimman neuvoston pyynnön muuttaa Karjalais-suomalainen sosialistinen neuvostotasavalta Karjalan autonomiseksi sosialistiseksi neuvostotasavallaksi.

Artikla 2. Hyväksyä Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan Korkeimman neuvoston ja Venäjän FSNT:n Korkeimman neuvoston puhemiehistön esitykset ja liittää Karjalan autonomisen sosialistisen neuvostotasavalta Venäjän federatiiviseen sosialistiseen neuvostotasavaltaan.

Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston puhemiehistön puheenjohtaja
K.Voroshilov

Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston puhemiehistön sihteeri
N.Pegov

Moskova Kreml