Aunuksen rata

1915. Venäjän Aunuksen rata
Aunuksen rata
Venäjän rautatiet
A.Iljinin kartografiset laitos, 1915