Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kartasto

1928. Venäjän SFNT. Autonominen Karjalan SNT
Venäjän SFNT. Autonominen Karjalan SNT
Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kartasto
SNTL:n Toimeenpaneva Keskuskomitean painos. Moskova. 1928.