SNTL:n etnografinen kartta

1930. SNTL:n etnografinen kartta
Maantieteellinen kartasto. Toimittaja Juri M. Shokalkski
Maanmittauksen ja kartografian institutin valtion kartografian ja maanmittauksen kustantamo. Leningrad. 1930.