Yleis-venäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean julistus Karjalan kansalle

22. syyskuuta 1920

Sovelluttaen VSFNT:n perustuslakien 11 pykälää kansojen itsemääräämisoikeudesta on Yleisvenäläinen Toimeenpaneva Keskuskomitea asetuksella 7 p:llä kesäk. 1920 päättänyt, lujittaakseen Karjalan työväen joukkojen vapautustaistelua, muodostaa alueyhtymän, Karjalan Työkansan Kommuunin. Asetuksella 4 p:ltä elok. 1920 määritteli Kansankomissaarien Neuvosto ja Yleisvenäläinen Toimeenpaneva Keskuskomitea Karjalan Työkansan Kommuunin rajat.

Ollen läheisessä yhteydessä kaikkien Venäjän Sosialistisessa Neuvosto-Tasavallassa asuvien kansallisuuksien työläisjoukkojen kanssa, astuu Karjalan työtätekevä kansa historiansa uuteen aikakauteen. Karjalan raatajakansan vastaiset kohtalot ovat sen omissa käsissä. Sen eteen avautuu kansojen itsemääräämisoikeuden perustella kansallisen kehityksen rajattomat mahdollisuudet. Venäjän Neuvosto-Tasavallan yhtyneiden työtätekevien kansojen mahtava liito suojelee Karjalan raatajajoukkojen oikeuksia, heidän kansallista itsemääräämistään ja heidän vapauttaan kaikkien orjuuttajien ja riistäjien ikeestä. Taisteltuaan pitkät vuosisadat karun luonnon keskuudessa olemassaolonsa puolesta, astuu Karjalan kanna laajan kansallisen kehityksen tielle orjuudesta ja riistosta vapautuneiden eri kansallisuuksiin kuuluvien työtätekevien kansojen perheessä. Pystyttyään säilyttämään vaikeissa oloissaan oman kielensä ja entisten kansallisten perinnäistietojensa jätteet, voi Karjalan Työtätekevä kansa nyt luoda itselleen rauhallisen työn ja sivistyksellisen toiminnan avulla uuden tulevaisuuden itsestään määräävänä, vapaana kansana. Uupumattomasti raatanet esi-isät jättivät sille kovan elämänsä muistomerkin kansallisissa lauluissaan ja perimätiedoissaan, jotka yhdistävät nykyisen sukupolven saman kovan luonnon keskuudessa raataneitten lukemattomien sukupolvien kanssa. Monien vuosisatojen aikana Karjalan työtätekevät joukot ovat viettäneet tsaarin hirmuhallituksen raskaan taakan alaisena sisällyksetöntä elämäänsä, kärsien tsaarin virkamiesten ja kaikenlaisten kätyrien sekä tsarismin apurien petomaisesta raa’asta mielivallasta. Venäjän köyhälistön sankarillinen vallankumoustaistelu on vapauttavasta myös Karjalan työkansan tsaarin tyranniuden tukahuttavasta ikeestä. Mutta historia valmisti sille uuden koettelemuksen ja valkokaartilaisjoukot, joita kannattivat tai muodostivat paikalliset tai rajantakaiset rosvot ja verenimijät, riistäjäainekset, saattoivat Karjalan kansan valkokaartilaisen hyökkäyksen verikauhujen alaiseksi. Veristen rankaisutoimenpiteiden koko paino raakalaisvalkokaartilaisjoukkojen vallan aikana kohdistui Karjalan kansan laajoihin työläisjoukkoihin, joiden pojat ottivat osaa sankarilliseen taisteluun väkivallantekijöitä vastaan ja kaatuivat heidän julmien kostotoimenpiteittensä uhreina, avaten kuolemallaan paremman tulevaisuuden työläisveljilleen. Käsikädessä Neuvosto-Tasavallan työläisjoukkojen kanssa, avustaen sen sankarilista Puna-armeijaa ja liitossa sukulais-Suomen kelpo poikain, punaisten suomalaisten kommunististen joukko-osastojen kanssa Karjalan työtätekevä kansa on vapautunut valkokaartilaisjoukkojen väkivallasta ja rosvojen sekä riistäjien ikeestä. Karjalan raatajarahvas, samoinkuin muutkin Neuvosto-Tasavallan kansat, on vihdoinkin saanut omissa Työväen ja Talonpoikain Neuvostoissaan yhteiskunnallisen vapautuksen ja rauhallisen sivistyksellisen ja kansallisen kehityksensä välikappaleen. Karjalan Työkansan Kommuunin korkeimpana vallanelimenä on nyt Karjalan Neuvostojen Kokous, mutta väliaikaisesti näitä tehtäviä hoitaa Karjalan Valankumous Komitea. Karjalan Työkansan Kommuuni ensimmäisen Yleis-Karjalaisen kokouksen päätöksen mukaisesti pysyy läheisessä yhteydessä Venäjän työväenjoukkojen ja Venäjän Neuvosto-Tasavallan kanssa kokonaisuudessaan. Mutta ollen Tasavallan osana, joka eroaa sen muista osista kansallisten ja taloudellisten ehtojensa kautta, Karjalan Työkansan Kommuunilla tulee olemaan omat pätevät itsehallintoelimensä laajalla toimintavapaudella. Sen toimintavallan rajat tullaan määrittelemään sopien Neuvosto-Tasavallan vastaavien vallanelinten kanssa, eri kansallisuuksien työläisjoukkojen läheisen yhteyden ja yhteenkuuluvaisuusperiaatteen sekä jokaisen niiden itsemääräämisoikeuden perustalla.

Neuvosto Venäjän hallitus ilolla tervehtää äsken syntynyttä Karjalan Työkansan Kommuunia, joka liittyy työläisten Neuvosto-Tasavaltojen perheeseen ja se on syvästi vakuutettu, että Karjalan Kommuuni tulee kehittymään ja kukoistamaan työväenluokan vallan esitaistelijana Neuvosto Liittotasavallan syrjäisellä luoteiskulmalla. Neuvosto-Venäjän hallitus antaa Kommuunille lupauksen, että se tulee sitä kalkin tavoin tukemaan ja puolustamaan työssään, nähden tässä tärkeän askeleen Yleismaailmallisen Neuvostojärjestelmän suuressa rakennustyössä.

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskus Komitean puheenjohtaja
M.Kalinin

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskus Komitean sihteeri
A.Jenukidze