Karjalais-Suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavallan
kartta

1940. Karjalais-Suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavallan kartta
"Maailman taskukartasto"
SNTL:n Kansankomissaarien Neuvoston maanmittauksen ja kartografian päähallinto
Leningrad, 1940