Venäjän SFNT:n hallinnollinen kaavakartta

1920. T:n hallinnollinen kaavakartta
Venäjän SFNT:n hallinnollinen kaavakartta
Laatinut Sisäasiain kansankomissariaatin 10. joulukuuta 1920 tietojen mukaan