Karjalais-Suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavalta

1940. Karjalais-Suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavalta
Karjalais-Suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavalta
SNTL:n taskukartasto
SNTL:n Kansankomissaarien Neuvoston maanmittauksen ja kartografian päähallinto
Leningrad, 1940.