Karjalan Autonominen Sosialistinen Neuvostotasavallan kartta

1935. Karjalan Autonominen Sosialistinen Neuvostotasavallan kartta
1935