Karjalan kalliopiirrokset

Karjalan kalliopiirrokset ovat ainutlaatuisia historiallisia muistomerkkejä (IV-II vuosituhannelta ennen ajanlaskumme alkua). Ne sijaitsevat Äänisjärven itärannalla ja Uikujoen alajuoksulla (siinä, missä se laskee Vienan meren).

Karjalan kalliopiirrokset ja luonnonympäristö liittyvät läheisesti toisiinsa. Karjalan kalliopiirrokset ovat kaikkialla lähellä vedenpinnan tasoa, kalliorannalla – sillä ei kasva jäkälää ja sen pinta on täällä puhtain ja silein. Tavallisimmin kuvio muodostuu kvartsisella työvälineellä hakatuista pisteistä, jotka peittävät koko pinnan, mutta toisinaan vain ääriviivat on hahmoteltu. Luultavasti nämä kalliopiirrokset oli maalattu, mutta maalaus ei toki olisi voinut säilyä tähän asti.

Äänisjärven ja Vienan meren kalliopiirrokset on tehty suurin piirtein samaan aikaan. Kuitenkin Äänisjärven kalliopiirroksia luotiin pitemmän aikaa kuin Vienan meren kalliopiirroksia, ja niitä on suunnilleen kaksi kertaa enemmän. Mutta Äänisjärven kalliopiirroksissa on enemmän kuvitteellisia ilmauksia ja yksityiskohtia. Nähtävästi toisilleen läheistä sukua olevat suomalais-ugrilaiset heimokansat ovat luoneet sekä Äänisjärven ja Karjalan kalliopiirrokset että Vienan meren kalliopiirrokset. Myös lähimpien muinaisasutusten kaivausten keramiikkalöydökset vahvistavat olettamusta.

Kuvitteelliset ja todelliset symbolit ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Luonnolliset piirteet ovat vääristeltyjä ja todellakin epäsuhtaisia. Voit nähdä Karjalan kalliomaalauksissa sellaista, jota et kohtaisi neoliittisessa ajassa. Täkäläisten alkuihmisten ajattelu oli siis abstraktia.

II vuosituhannen alkupuolella ennen ajanlaskun alkua Äänisjärven ja Vienan meren kalliopiirrokset upposivat vähitellen veteen. Muinaiskansojen maailmankatsomukset ja seremoniat olivat muuttuneet, ja siitä syystä Karjalan kalliopiirroksia ei tehty enempää – syynä ei suinkaan ollut jokin katastrofi tai kulttuurin lamaannuskausi. Suusanallinen kansarunous vallitsee edelleenkin myöhemmässä kulttuurikehityksessä. Epäilemättä eräiden Kalevalan runojen prototyypeillä on paljon yhteistä Karjalan kalliopiirrosten kuvallisen, esittävän kerronnan kanssa.

1990-luvun. Äänisjärven kalliopiirrokset 1990-luvun. Äänisjärven kalliopiirrokset 2000. Äänisjärven kalliopiirrokset 2000-luvun alussa. Äänisjärven kalliopiirrokset
1990-luvun. Vienan kalliopiirrokset 1990-luvun lopulla. Vienan kalliopiirrokset 1990-luvun. Vienan kalliopiirrokset 2000-luvun keskivaiheilla. Vienan kalliopiirrokset

Viite: Myöhemmin Karjalan kalliomaalausten päälle hakattiin ortodoksia ristejä, jotta ne tekisivät "pirunkuvat" vaarattomiksi.