Sähkösanoma toht. G.J.Winterille

Sortavala

Valkoinen Aunus on noussut. Sydämelliset kiitokset arvokkaasta avustanne. Jatkakaa tarmokkaasti ponnistuksianne heräävän Aunuksen hyväksi.Aunuksen kaupungissa, vappuna 1919

Aleksejeff
Jarkku
Pärnänen
Holopainen
Prilugin
Kuttujeff
von Hertzen
Nordström
Seise
Supinen
Röppänen
Puustinen
Kujola
Calonius
Lukkarinen