Jussi Rainion valokuvia
Vepsäläisten etnografinen museon kokoelmista

Jussi Rainion valokuvia

Tauno Jussi Rainio oli syntynyt 23. maaliskuuta 1914 Helsingissä. Opiskellessaan Helsingin yliopistossa hän erikoistui suomalais-ugrilaisten kansojen kieliin, kansanperinteeseen ja kansatieteeseen.

Syystalvella 1941 Jussi Rainio oli valistusupseerina lähetetty suomalaisten miehittämän Itä-Karjalan Soutjärven piiriin. Hän oli ollut siinä virassaan kesään 1944 asti ja jättänyt huomattavan jälkensä vepsän kansan tutkimukseen. Hän oli kirjoittanut muistiin (myös nauhoittanut) huomattavan paljon vepsäläistä kansanrunoutta, kerännyt ja kirjoittanut korteille 460 vepsäläisten asuttaman Äänisenrannan paikannimeä, ottanut ainutlaatuisia kuvia. Yhteistyössä Martti Airilan ja Aimo Turusen kanssa hän kirjoitti 1944 vepsän pohjoismurteeseen perustuvan Vepsän opas -nimisen oppikirjan, joka julkaistiin Helsingissä 1945. Vuonna 1969 näki päivänvalon myös Rainion keräämä vepsäläisten sananlaskujen ja sananparsien kokoelma.

Sen jälkeen kun Vepsäläisten etnografinen museo oli perustettu, Jussi Rainio luovutti museon kokoelmiin monta teostaan ja vuosina 1942-44 ottamiaan valokuvia.

Valokuvat on antanut Mihail Dankov