Suomalaisen rannikkotykistön asemat Ruoppaojalla

Suomalaisen rannikkotykistön asemat Ruoppaojalla

Suomen armeija valtasi Ruoppaojan kylän 30. syyskuuta 1941. Rannikkotykistön asemat oli rakennettu kylän luoteispuolen kalliomassiivin päälle.

4. rannikkotykistörykmentin 4. moottoroidun raskaan patterin kalustona olivat neljä 122 mm tykkiä.

Suomen marsalkka Mannerheim kävi Ruoppaojan rannikkolinnakkeella 12. kesäkuuta 1943.