”Venäjän kartasto, joka koostuu neljäkymmentäneljä karttaa, jotka edustavat neljäkymmentäkaksi keisarikunnan käskynhaltijakuntaa”

1792. Viipurin käskynhaltijakunnan kartta1792. Arkangelin käskynhaltijakunnan kartta
1792. Pietarin kuvernementin kartta1792. Aunuksen käskynhaltijakunnan kartta
Aleksandr Wilbrecht
Pietari, 1792