Hänen Keisarillisen Majesteettinsa julistus 27. päivältä maaliskuuta 1809

Me Alexander I:nen, Jumalan Armosta Kejsari ja Itsehallitsia kaikkein Venäläisten ylitse &c. &c. &c. Suuri Ruhtinas Suomen maasa &c. &c. &c Teemme tiettäväksi: Että sitte kuin Me Sen Korkeimman edeskatsomisesta olemma ottanet Suuren Ruhtinan maan Suomen hallituksemme ala, olemma Me tämän kautta tahtoneet vahvistaa ja kiinittää Maasa olevan Christillisen Opin ja perustuslait niin myös niitä vapauksia ja oikeuksia, kuin kukin Sääty nimitetysä Suuresa Ruhtinan maasa erinomattain, ja kaikki sen Asuvaiset yhteisesti, niin ylhäiset kuin alhaiset tähän saakka Constitutionin eli säättämisen jälkeen ovat nautinneet: Lupaamme myös pitää kaikkia niitä etuja ja asetuksia vahvana ja järkähtämättämänä heidän täydellisä voimasansa. Suuremmaksi visseydeksi olemma Me tämän vakutus-Kirjan Meidän omalla kädellämme ala kirjoittaneet.

Annettu Borgåssa sinä 27 päivänä Maalis-Kuusa 1809.

Alkuperäiseen asiakirjaan on Hänen Keisarillinen Majesteeettinsa omakätisesti allekirjoittanut
Alexander