Kansankomissaarien Neuvoston päätös Suomen Tasavallan
18. joulukuuta 1917 (31. joulukuuta 1917 uutta lukua)

31. joulukuuta 1917. Kansankomissaarien Neuvoston päätös Suomen Tasavallan
Originaali
31. joulukuuta 1917. Kansankomissaarien Neuvoston päätös Suomen Tasavallan
Jäljennös