Pöytäkirja

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Toimeenpaneva Keskuskomitea,
pyrkien luomaan mahdollisimman kestävän perustan maittensa suhteiden kehittymiselle,
tahtoen antaa toisilleen uuden todisteen niiden kesken onnellisesti muodostuneiden rauhallisten ja ystävällisten suhteiden muuttumattomuudesta ja kestävyydestä,
haluten edistää yleisen rauhantilan ylläpitämistä sekä valtioiden välisten suhteiden vakavuutta ja rauhallista kehitystä Itä-Euroopassa ja
todeten, että Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1932 tehdyllä sopimuksella on ollut suotuisa vaikutus niiden välisiin suhteisiin sekä ylempänä mainittujen tehtävien ratkaisemiseen,
ovat päättäneet allekirjoittaa tämän pöytäkirjan ja sitä varten valtuutetuikseen määränneet,
Suomen Tasavallan Presidentti:
Suomen Tasavallan erikoislähettilään ja täysivaltaisen ministerin Moskovassa, vapaaherra Aarno Yrjö-Koskisen ja
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Toimeenpaneva Keskuskomitea:
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Toimeenpanevan Keskuskomitean jäsenen, ulkoasiainkansankomissaarin Maksim Maksimovitsch Litvinoffin,
jotka, vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla.

Hyökkäämättömyydestä ja riitojen rauhanomaisesta ratkaisusta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1932 tehdyn sopimuksen 8 artiklassa olevat määräykset sopimuksen voimassaoloajasta ja sen lakkaamisesta muutetaan siten, että sanottu sopimus on pysyvä voimassa 31 päivään joulukuuta 1945.

2 artikla.

Tämä pöytäkirja on tehty kahtena ranskankielisenä kappaleena. Tämä pöytäkirja on mahdollisimman pian ratifioitava ja ovat ratifioimiskirjat korkeiden sopimuspuolten kesken vaihdettavat Helsingissä.

Tämä pöytäkirja tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihdon tapahtuessa.

Tämän vakuudeksi valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan ja varustaneet sen sineteillään.

Moskovassa, 7 päivänä huhtikuuta 1934


A.S.Yrjö-Koskinen
M.Litvinoff


Valokuva