Neuvostohallituksen Suomen Moskovan lähettiläälle Yrjö-Koskiselle 26 päivänä marraskuuta 1939 osoittama nootti

Herra Lähettiläs,

Puna-armeijan yleisesikunnan ilmoituksen mukaan meidän joukkojamme, jotka ovat sijoitetut Mainilan kylän tienoille, Karjalan kannaksella, ammuttiin tänään 26 p:nä marraskuuta klo 15.45 odottamatta tykkitulella Suomen alueelta. Ammuttiin yhteensä 7 tykinlaukausta, josta seurauksena oli, että 3 sotamiestä ja 1 aliupseeri kuoli sekä 7 sotilasta ja 2 päällystöön kuuluvaa henkilöä haavoittui. Neuvostojoukot, joilla oli ankara käsky olla antautumatta provokatioon, pidättäytyivät vasta-ammunnasta.

Neuvostohallitus saattaa tämän tiedoksenne ja katsoo tarpeelliseksi tähdentää, että Teidän herrojen Tannerin ja Paasikiven kanssa hiljattain käytyjen neuvottelujen aikana neuvostohallitus huomautti vaarasta, jonka lukuisten vakinaisten joukkojen keskittäminen rajan välittömään läheisyyteen Pietarin luona aiheuttaa. Suomen alueelta tapahtuneen provosoivan ja neuvostojoukkoihin kohdistuneen tykistöammunnan johdosta neuvostohallitus on pakotettu nyt toteamaan, että suomalaisten joukkojen keskittäminen Pietarin läheisyyteen ei ainoastaan muodosta uhkaa Pietarille, vaan itse asiassa on Neuvostoliittoa vastaan vihamielinen teko, joka jo on johtanut hyökkäykseen neuvostojoukkoja vastaan ja aiheuttanut uhreja.

Neuvostohallituksen tarkoituksena ei ole paisuttaa tätä, päällystön mahdollisesti huonosti johtamien Suomen armeijan joukko-osastojen taholta suoritettua inhoittavaa hyökkäystoimenpidettä, mutta se haluaisi, ettei tällaisia inhoittavia tekoja vastedes tapahtuisi.

Tämän johdosta neuvostohallitus, esittäen jyrkän vastalauseen tapahtuneen johdosta, ehdottaa, että Suomen hallitus viipymättä siirtää joukkonsa Karjalan kannaksella kauemmaksi rajalta, 20-25 km:n päähän, ja täten estää uudistuvien provokatioiden mahdollisuudet.

Ottakaa vastaan, herra lähettiläs, täydellinen kunnioitukseni osoitus.

Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissaari
V.Molotov

Marraskuun 26 päivänä 1939