Neuvostohallituksen Suomen Moskovan lähettiläälle Yrjö-Koskiselle 29 päivänä marraskuuta 1939 osoittama nootti

Herra Lähettiläs,

Kuten tunnettua suomalaisten joukko-osastojen hyökkäykset neuvostojoukkoja vastaan jatkuvat ei ainoastaan Karjalan kannaksella, vaan myös neuvostolais-suomalaisen rajan muissakin kohdissa.

Neuvostohallitus ei voi kauempaa sietää tällaista tilannetta.

Muodostuneen tilanteen johdosta, josta vastuu lankeaa yksinomaan Suomen hallitukselle, Neuvostoliiton hallitus ei voi enää ylläpitää normaaleja suhteita Suomeen ja on pakotettu kutsumaan pois Suomesta poliittiset ja taloudelliset edustajansa.

Ottakaa vastaan, herra lähettiläs, täydellinen kunnioitukseni osoitus.

Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissaari
V.Molotov

Marraskuun 29 päivänä 1939