20. heinäkuuta 1970. Moskova. YYA-sopimuksen jatkamista 20 vuodelle koskevan pöytäkirjan allekirjoitus
Moskova. 20. heinäkuuta 1970