Venäjän kansojen oikeuksien julistus

15. marraskuuta 1917. Venäjän kansojen oikeuksien julistus 15. marraskuuta 1917. Venäjän kansojen oikeuksien julistus

2. (15.) marraskuuta 1917

Lokakuun työntekijöiden ja talonpoikien vallankumous alkoi yhteisen vapautumisen lipun alla.

Talonpojat vapautuvat maanomistajien vallasta, koska maanomistajalle ei enää kuulu maata – maanomistus on poistettu. Sotilaat ja matruusit vapautetaan autokraattisten kenraalien vallasta, sillä kenraalit valitaan ja korvataan nyt. Työntekijät vapautetaan kapitalistien ja porvarien mielivallasta, sillä nyt työntekijöiden valvonta tehtaisiin perustetaan. Kaikki elävä ja elinkelpoinen vapautetaan vihatuista kahleista.

Jäljellä on vain Venäjän kansat, jotka ovat kestäneet sorron ja mielivallan, jotka ovat kestäneet sorron ja mielivallan, joiden vapautuminen on aloitettava heti ja joiden vapauttaminen on suoritettava päättäväisesti ja peruuttamattomasti.

Tsaarin aikakaudella Venäjän kansoja järjestelmällisesti yllytettiin toinen toisensa kimppuun. Tällaisen politiikan tulokset ovat yleisesti tiedossa: toisaalta joukkomurhat ja pogromit, toisaalta kansojen orjuus.

Tätä häpeällistä yllyttämispolitiikkaa ei ole eikä sitä pidä palauttaa. Tästä eteenpäin tämän järjestelmän sijaan on asetettava Venäjän kansojen vapaaehtoinen ja rehellinen liitto.

Imperialismin aikana, helmikuun vallankumouksen jälkeen, kun valta siirtyi kadettipuolueen porvareiden käsiin, ruvettiin muihin kansallisuuksiin nähden noudattamaan riidanhaastelun ja provokatsionin politiikkaa, josta oli seurauksena keskinäisen luottamuksen häviäminen. Tällaisen politiikan tulokset ovat hyvin tiedossa: lisääntynyt kansallinen vihollisuus, heikentävä keskinäistä luottamusta.

Tämän valheiden ja epäluottamusten, juonien ja provokaatioiden kelvottoman politiikan on loputtava. Tästä eteenpäin se on korvattava avoimella ja rehellisellä politiikalla, joka johtaa Venäjän kansojen täydelliseen keskinäiseen luottamukseen.

Vain tällaisen luottamuksen tuloksena voidaan muodostaa Venäjän kansojen rehellinen ja kestävä unioni.

Vain tällaisen liiton seurauksena Venäjän kansojen työntekijät ja talonpojat voidaan hitsata yhdeksi vallankumoukselliseksi voimaksi, joka kykenee kestämään imperialistisen aneksionistisen porvariston kaikki murhayritykset. Näiden määräysten perusteella tämän vuoden kesäkuussa pidetyssä ensimmäisessä neuvostoliittojen kongressissa julisti Venäjän kansojen oikeutta vapaaseen itsemääräämisoikeuteen.

Tämän vuoden lokakuussa pidetyssä neuvostoliittojen toisessa kongressissa vahvistettiin tämä Venäjän kansojen luovuttamaton oikeus päättäväisemmin ja ehdottomammin.

Noudattaen näiden kongressien tahtoa on kansankomissaarien neuvosto päättänyt asettaa toimintansa perustaksi Venäjän kansallisuuksiin nähden seuraavan:

1) Venäjän kansojen tasa-arvo ja suvereniteetti.

2) Venäjän kansojen oikeus vapaaseen itsemääräykseen itsenäisen valtion erottamiseen ja muodostumiseen saakka.

3) Kaikkien kansallisten ja kansallis-uskonnollisten etuuksien ja rajoitusten lakkauttaminen.

4) Venäjän alueella asuvien kansallisten vähemmistöjen ja kansatieteellisten ryhmien vapaa kehitys.

Tästä johtuvat konkreettiset määräykset laaditaan heti kansallisuuksien asiain komitea on muodostunut.Venäjän tasavallan nimissä

Kansallisuusasiain komissaari
Josef Dshugashvili-Stalin

Kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja
V.Uljanov (Lenin)


Suomennos Eduard Müller, 2020