Työtätekevän ja riistetyn kansanoikeuksien julistus

Hyväksytty III yleisvenäläinen työläisten, sotilaiden ja talonpoikien neuvostojen kongressissa 12. (25.) tammikuuta 1918

I.

1. Venäjä julistetaan työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edustajain Neuvostojen tasavallaksi. Kaikki valta keskuksessa ja paikkakunnilla kuuluu näille Neuvostoille.

2. Venäjän Neuvostotasavalta perustetaan vapaiden kansakuntien vapaan liiton pohjalla kansallisten Neuvostotasavaltojen liittovaltiona.

II.

Asettaen perustehtäväkseen ihmisen toista ihmistä kohtaan harjoittaman kaikkinaisen riiston hävittämisen, yhteiskunnan luokkajaon täydellisen poistamisen, riistäjien vastarinnan säälimättömän nujertamisen, sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän pystyttämisen ja sosialismin voittoon viemisen kaikissa maissa, III yleisvenäläinen työläisten, sotilaiden ja talonpoikien neuvostojen kongressi päättää edelleen:

1. Maan sosialisoimisen toteuttaminen vaatii, että maan yksityisomistus lakkautetaan ja kaikki maat julistetaan koko kansan yhteiseksi omaisuudeksi ja luovutetaan ilman lunastusmaksua työtätekeville tasapäistämisen maankäytön perusteella.

Kaikki yleisvaltakunnallisesti merkittävät metsät, uumenet ja vedet, sama kuin kaikki elolliset ja elottomat kalusteet, mallikelpoiset maatilat ja maatalouden tuotantolaitokset julistetaan kansalliseksi omaisuudeksi.

2. Jotta saataisiin turvatuksi työtätekevän kansan valta riistäjiin nähden vahvistetaan neuvostolaki työväenvalvonnasta ja Korkeimmasta kansantalousneuvostosta ensimmäisenä askeleena tehtaiden, kaivosten, rautateiden ja muiden tuotanto- ja liikennevälineiden siirtämiseksi kokonaan työläisten ja talonpoikain valtion omaisuudeksi.

3. Vahvistetaan kaikkien pankkien siirtyminen työläisten ja talonpoikain valtion omaisuudeksi yhtenä niistä ehdoista, mitkä takaavat työtätekevien joukkojen vapautumisen pääoman ikeestä.

4. Yhteiskunnan loisina elävien kerrosten hävittämiseksi otetaan käytäntöön yleinen työvelvollisuus.

5. Jotta saataisiin turvatuksi koko vallan pysyminen täydellisesti työtätekevillä joukoilla ja riistäjien vallan kaikkinaisen palauttamismahdollisuuden ehkäisemiseksi dekreetiliä säädetään työtätekevien aseistaminen, työläisten ja talonpoikain sosialistisen punaisen armeijan muodostaminen ja omistavien luokkien täydellinen aseistariisuminen.

III.

1. Julistaen järkähtämättömäksi pyrkimyksekseen vapauttaa ihmiskunta finanssipääoman ja imperialismin kynsistä, jotka ovat tässä kaikista sodista rikollisimmassa sodassa hukuttaneet maan vereen, III neuvostojen kongressi yhtyy täydellisesti kannattamaan Neuvostovallan toteuttamaa politiikkaa, jonka tarkoituksena on salaisten sopimusten irtisanominen, mitä laajimman veljeilyn järjestäminen nykyään keskenään sotivien armeijain työläisten ja talonpoikain välillä ja demokraattisen rauhan aikaansaaminen kansojen kesken hinnalla millä hyvänsä, vallankumouksellisten toimenpiteiden avulla, ilman aluevaltauksia ja ilman sotakorvauksia, kansakuntain vapaan itsemääräämisoikeuden pohjalla.

2. Samassa tarkoituksessa III neuvostojen kongressi vaatii tiukasti täydellistä irtisanoutumista porvarillisen sivistyksen harjoittamasta raakalaispolitiikasta, joka on rakentanut harvojen valittujen kansakuntien riistäjien hyvinvoinnin satojen miljoonien työtätekevien orjuutuksen kustannuksella Aasiassa, yleensä siirtomaissa ja pienissä maissa.

III yleisvenäläinen neuvostojen kongressi tervehtii Kansankomissaarien Neuvoston politiikkaa, kun se on julistanut Suomelle täydellisen riippumattomuuden, alkanut siirtää sotajoukkoja pois Persiasta ja julistanut Armenialle täydellisen itsemääräämisoikeuden.

3. III yleisvenäläinen neuvostojen kongressi pitää ensimmäisenä kansainväliselle pankki- ja finanssipääomalle annettuna iskuna neuvostolakia tsaarin, tilanherrain ja porvariston hallitusten solmiamien lainojen annuloinnista (mitättömiksi tekemisestä), ilmaisten vakaumuksenaan, että Neuvostovalta tulee kulkemaan horjumatta tätä tietä aina siihen asti, kunnes kansainvälinen työväenkapina on saanut lopullisen voiton pääoman ikeestä.

IV.

III yleisvenäläinen työläisten, sotilaiden ja talonpoikien neuvostojen kongressi on oikeastaan sitä mieltä, että tällä hetkellä, jolloin kansa käy viimeistä taistelua riistäjiään vastaan, riistäjillä ei voi olla sijaa yhdessäkään vallan elimessä. Vallan pitää kuulua kokonaan ja yksinomaan työtätekeville joukoille ja niiden täysvaltaiselle edustajistolle – työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edustajain Neuvostoille.

Samalla kuitenkin, pyrkien luomaan Venäjän kaikkien kansakuntien työtätekevien luokkien kesken todella vapaan ja vapaaehtoisen, ja siis mahdollisimman kiinteän ja vankan liiton, III neuvostojen kongressi rajoittaa tehtävänsä Venäjän Neuvostotasavaltojen liittovaltion tärkeimpien perusteiden säätämiseen, jättäen joka kansakunnan työläisille ja talonpojille oikeuden päättää itsenäisesti omien Neuvostojensa täysivaltaisessa edustajakokouksessa, haluavatko he ja millä perusteilla haluavat osallistua liittovaltion hallitukseen ja liittovaltion muihin neuvostolaitoksiin.