Toveri Molotovin radiopuhe
(MP3, 3.9Mt)

Miehet ja naiset, Neuvostoliiton kansalaiset!

Neuvostohallitus ja sen päämies toveri Stalin ovat myöntäneet minulle vallan antaa seuraavan lausunnon:

Tänään, kello neljä aamulla, esittämättä mitään vaatimuksia Neuvostoliitolle ja ilman sodanjulistusta, saksalaiset sotajoukot tunkeutuivat maahamme, ne hyökkäsivät rajoillemme useissa kohdissa sekä pommittivat lentokoneillaan kaupunkejamme Zhitomiriä, Kiovaa, Sevastopolia, Kaunasia sekä joitakin muita tappaen ja haavoittaen yli kahtasataa henkeä. Samanlaisia ilma- ja tykistö-hyökkäyksiä on tehty myöskin Romanian ja Suomen alueilta.

Tämä ennenkuulumaton hyökkäys maahamme on vertaansa vailla oleva petos sivistyskansojen historiassa. Tähän hyökkäykseen maatamme kohtaan syyllistyttiin huolimatta Neuvostoliiton ja Saksan välillä solmitusta hyökkäämättömyyssopimuksesta ja vaikka neuvostohallitus noudatti sopimuksen kohtia mitä huolellisimmin. Tähän hyökkäykseen maatamme kohtaan syyllistyttiin siitä huolimatta, että koko sopimuksen olemassaolon aikana Saksan hallitus ei löytänyt perusteita yhdellekään valitukselle Neuvostoliittoa kohtaan sopimuksen noudattamisesta. Kaikki vastuu tästä petomaisesta hyökkäyksestä Neuvostoliittoa vastaan jää kokonaisuudessaan ja täysin Saksan fasistihallitsijoiden vastuulle.

Kello 05:30, siis hyökkäyksen jo käynnistyttyä, Saksan suurlähettiläs Moskovassa, von der Schulenburg antoi hallituksensa puolesta minulle Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissaarina lausunnon, jonka mukaan Saksan hallitus oli päättänyt aloittaa sodan Neuvostoliittoa vastaan, sillä Saksan itärajan läheisyydessä keskitettiin puna-armeijan joukkoja.

Vastauksena tähän lausuin neuvostohallituksen puolesta, että Saksan hallitus ei ollut esittänyt minkäänlaisia vaatimuksia neuvostohallitukselle ennen kuin vasta vihoviimeisellä hetkellä ja että Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon huolimatta tämän rauhanomaisesta suhtautumisesta. Tämän vuoksi fasistinen Saksa on sodan aloittaja.

Neuvostoliiton hallituksen ohjeiden mukaisesti lausuin myös, että joukkomme tai ilmavoimamme eivät missään vaiheessa rikkoneet rajaa, öiksi Romanian radiossa tänä aamuna annettu lausunto, missä väitettiin neuvostolentokoneiden tulittaneen Romanian lentoasemia, oli silkkaa valhetta ja provokaatio. Myöskin valheena ja provokaationa on tänään tehty Hitlerin julistuksen, jossa hän yrittää tapahtuneen jälkeen sepittää juttuja siitä ettei Neuvostoliitto olisi noudattanut Neuvostoliiton-Saksan sopimusta.

Nyt kun hyökkäys Neuvostoliittoon on jo tapahtunut, oli neuvostohallitus määrännyt joukkomme torjumaan hyökkäyksen ja heittämään saksalaiset pois maaperältämme. Meidät on pakottanut tähän sotaan – ei suinkaan Saksan kansa, eivätkä Saksan työläiset, talonpojat ja älymystö, joiden kärsimykset ymmärrämme – vaan Saksan verenjanoinen fasistihallitsijoiden klikki, joka on orjuuttanut ranskalaiset, tsekit, puolalaiset, serbit, Norjan, Belgian, Tanskan, Hollannin, Kreikan ja muita kansakuntia.

Neuvostohallitus ei epäillyt, etteivät meidän uljaat armejamme ja laivastomme ja Neuvostoliiton ilmavoimien rohkeat haukat tekisivät velvollisuuttaan kotimaata ja Neuvostoliiton kansaa kohtaan ja murskaisi hyökkääjää.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kansamme saa vastaansa ylimielisen vihollisen hyökkäyksen. Napoleonin Venäjän-hyökkäyksen aikana maamme kansan vastaus oli sota isänmaan puolesta, ja Napoleon koki tappion ja kohtasi tuhonsa.

Samoin käy Hitlerille, joka ylimielisyydessään on julistanut ristiretken maatamme vastaan. Puna-armeija ja koko kansamme käy jälleen voitokkaaseen sotaan isänmaan puolesta, maamme, kunnian ja vapauden puolesta.

Neuvostohallitus on syvästi vakuuttunut, että koko maamme kansa, kaikki työläiset, talonpojat ja älymystö, miehet ja naiset, tekevät velvollisuutensa sekä työskentelevät ankarasti ja määrätietoisesti. Kansamme on oltava yhtenäisempi kuin koskaan aikaisemmin. Jokaiselta on vaadittava mitä suurinta kuria, järjestelykykyä ja neuvostoliittolaisen isäänmaanystävän arvoista epäitsekkyyttä armeijan, laivaston ja ilmavoimien tarpeiden tyydyttämiseksi ja voiton varmistamiseksi.

Hallitus kutsuu teitä, Neuvostoliiton kansalaiset, kokoontumaan yhä tiiviimmin loisteliaan bolsevikkipuolueen ympärille, neuvostohallituksen ympärille ja mahtavan johtajamme toveri Stalinin ympärille.

Asiamme on oikeutettu. Vihollinen tullaan kukistamaan. Voitto on meidän.


Moskova, 22. kesäkuuta 1941