Aunuksen seudun vuoriteollisuus. Lyhyt historiallinen katsaus

Nikolai Butenevin johdolla vuosina 1843-1859 tehtaiden tuottavuus kasvoi huomattavasti, koska aseita tarvittiin yhä enemmän. Erityisesti Aleksanterin tehdas kasvatti tuotantoaan Krimin sodan aikana*, vuosittain tuotettiin yli 100 tuhatta puutaa tykkejä ja 300 tuhatta puutaa ammuksia, vaikka normaalioloissa tehdas pystyi tuottamaan enintään 60 tuhatta puutaa tykkejä ja 100 tuhatta puutaa ammuksia vuodessa. Tästä kaksinkertaisesta tuotannon kasvusta huolimatta Aleksanterin tehdas ei silti luonnollisista syistä pystynyt vastaamaan hallituksen vaatimuksiin, minkä takia kenraali-majuri Butenevin ehdotuksesta ja sitä seuranneesta keisarillisesta käskystä ostettiin Suomen Suuriruhtinaskunnan Salmin ja Suojärven kirkkokylissä 20. tammikuuta 1856 kauppaneuvos Gromovilta maatila ja rautasulattamo.


P.Holostov
Lyhyt historiallinen katsaus Aunuksen seudun vuoriteollisuudesta
ja yleisesitys Aleksanterin tykkitehtaan ja sulattamon toiminnasta sen
olemassaolon sadan vuoden ajalta. Petroskoi 1874.

    * Venäjän sota Turkkia ja sen liittolaisia Isoa-Britanniaa, Ranskaa ja Sardiniaa vastaan vuosina 1853-1856.