Santtu Karhu & Talvisovat: Hyvästit Karjala, 2003

Santtu Karhu:
pajatandu, bass-gituaru, taganpajatandu
Feodor Astashov:
electrogituaru, gituaru, örineh
Arto Rinne:
buzuki, huuligarmoniekku, garmoniekku, taganpajatandu
Igor Sakharov:
barabanat

+ kučuttu muzikanttu
Aleksander Leonov:
pillit, torvet, turut, pajatandu, vargan, pila, jouhikko

Iänitys:
Andrei Ivanov / Fabrika Grez Studii
Mikširuičendu:
Teemu Korpipää
Prodjusirruiččemine:
Kosmosmilitsii
Kannen luadimine:
J.A.Mäki & Anna Raatikainen
Gruupan foto:
Nikolai Kononoff

Passibot:
RIF-company, Leo Jeremejev, Natalia Sidorova, Mikko Suokas, Anna & Jyrki Raatikainen

1. Armoittoman lapsen uni
2. Regipajo
3. Čibi-čibi linduine
4. Pahoin brihoin pajatukset
5. Bazaril käydyy
6. Magua pikkarazeni
7. Keldaine kuu
8. Lähti mučoi tänä huondes
9. Akkaine-pakkaine
10. Sano, tuuli
11. Izo Seppy Ilmalline

Armoittoman lapsen uni

Kedä myvvittäy, ga silgi kukki muniu
Kedä suvaijah, sidä ämmätetäh
Endizelleh armoittoman lapsen uni
Kovan ozan alužimel on pieluksettah

Vähä armuo on pohjan tuules
Vie vähemb' armuo on emindimäs
Toračus perehes lapsel opastujes
Viha ainos mieles, kivi on käis

Mindäh pahal tuulel suures mieros lapsut ollou
Jogo nivottih dai hivottih kovažimel
Mindähbo kylläine ellendiä ei voi
Nälgähizen pitkii unii alužimel…


Regipajo (mp3)

Minä val`l`astan tulizen hevon koivuzen korjazen edeh Jovvun unohtamah meän vevon, hevon ragaičen armahalluo

Pajuo jorkotan udžvazeh meččäh, korbi kajahtah loittozel torvel
Ajan päiväzeh päi ozan eččoh, hebuo ragaičen armahalluo

Kuulen loittonsah, kohizou koski, hevon val`l`ahis valuu jo vaski
Tinagi rinnuksis tippuu, konzu ohjuan armahalluo

Hei, hei, hei, hei heboine on kirkei
Hai, hai, hai, hai jouksou naimolah päi

Korjan jallakset radzistah pellol, bavvuttau kirikön kello
Kuldoin kodih jo lähembi rodih, hebuo ragaičen armahalluo

Minä lasketan tulizen hevon, konzu taivahal sytytäh tiähtet
Sulil sanoilgo vastuat vai lähtet pagoh paremban sulhazen luo

Agu minule mučoikse tullet valgiekse vastinehekse
Kučun kanazekse kuldazekse, yskäs kerras jo miehoilah tuon

Hei, hei, hei, hei heboine on kirkei
Hai, hai, hai, hai jouksou naimolah päi


Čibi-čibi linduine (mp3)

Čibi- čibi linduine
Čibi korgei kandaine
Madalaine jalgaine
čibi ruskei händäine

Sydiä n'okkaine rugeheh
Pystä puikko robeheh
Kiiškozien kižates
Ahvenizien ajeltes

Kuuluu jyry Jyrgiläs
Paha pajo Pappilas
Kuuluu pertis pičukas
Vezitilas lyčykäs
Kai on piälailleh, piänneh päivineh
Häkki on haukundalleh
Koiru on möngyndälleh

Lähtin minä Läkköläh
Pyörähtimmös Prokkoilah
Prokoin koirat haukkumah
Niilebo minä selgäh
Kai on piälailleh, piänneh päivineh
Prokoin akk` on möngyndälleh
Häkki on haukundalleh


Pahoin brihoin pajatukset

Papin pard` on homehes
Kirikön seinät kiidžimes
Kuldoin helm` on oksendukses
Iče yökkäy puun tyves

Pahoin brihoin pajatukset
Ollah lyhyöt kui hiiren hyppävykset
Pappi alttaris hil`l`ah pieröy
Kukki laulau peräs jäiččy vieröy

Hiiri tahtos piästä kuzel
Korvah suurel ubehel
Brihan mieli hikkeröittäy
Helman alle tyttözel

Pahoin brihoin pajatukset
Ollah lyhyöt kui hiiren hyppävykset
Pappi alttaris hil`l`ah pieröy
Kukki laulau peräs jäiččy vieröy

Rastavu rängyy, vieristy vinguu
Kiven ual kirguu, aitan ual ambuu
Pappi alttaris hil`l`ah pieröy
Kukki laulau, peräs jäiččy vieröy


Bazaril käydyy

Hoi, kehnogo mustan miehen toi
Ruatuttamah bazariloil valgieloi?
Hoi oligo valgei tolkutoi
Humalan himos iččeh ku möi?

Andanet ku mustal vallan, katkualdau sinul jallan
Iče lennät sellälleh, silmät möllälleh
Tulet kodih murginal – on kažin hut'kat riehtiläl
Nälgy čirčan rumendau dai vyön vällendäy

Hoi! enämb ei auta a-voi-voi…
Must on valgien talois izändöimäs nygöi…
Hoi oligo kallis kezävoi?
Kehnogo mustan tänne pohjazeh toi?

Andanet ku mustal vallan, katkualdau sinul jallan
Iče lennät sellälleh, silmät möllälleh
Tulet kodih murginal – on kažin hut'kat riehtiläl
Nälgy čirčan rumendau dai vyön vällendäy


Magua pikkarazeni

Magua pikkarazeni pieni prinsessazeni
Tulgah uni kätkyöh, uinotakkah tyttyö
Valuu alah tuohus meren vuahten valgevus
Kuudamazen kačahtus on lohen jytys ruskevus

Unet suuruksih, pienen lapsen pieluksih
Uksen tuakse jo piästih
Vietäh parembah kaunehembah muailmah
Laskes unuot uinottamah

Magua pieni pelvaspiä, väzymykses ei jälgie jiä
Syötät linnut kämmenes, juokset jallat kasties
Tyynel aigua huondeksel muhahtelei päiväzel
Nygöi silmät ummista, älä minuu unohta

Keldaine kuu (mp3)

Varačun jället on sie, kus on rohkien luut
Sammal kallivoh tartuu, kus on kuattu kai puut
Pedäi yksinäh seizou, louhel ei kuadunuh
Ga linduloin laulupuukse piduhuttah ei päinnyh

Keldaine kuu kuundelou
Paimoilapsien papatuksii
Unohtettu kalmužin mustelou
Huavoin lehtien lepetyksii

Kivel dai puuul, tulen vellil, taivas viškuau tuleniškuu
Poijat kiänyttih tuattoloin kalmoih sellin –
kivi ei pala, ga ei kazva puu…
Liikkumatoi kallivo, kolot kui kirgujat suut…
Yksinäzen hongan juures
On pienen rahvahan luut…


Lähti mučoi tänä huondes

Lähti mučoi tänä huondes
Enne linnun liikkumistu
Lähti mučoi tänä huondes
Enne kukoin laulamistu

Pezi pertin, pienen pertin
Tinaizilgo lehtyzil
Vaskizilgo varbaizilgo
Kuldaizilgo hoyhenil

Keräi topat helmah meni ullos
Tagaveräin taijembakse
Meni ullos uksen tuakse
Seizattihes toppaizil

Otti kullat kulmilleh
Sinilangat silmilleh
Hyväččäizet hobjat vyölle
Vieri moaloil vierahil

Lähtibo mučoi menemähgo
Vieribo mualoil vierahil
Meni muadu, menibo suodu
Kuadui mualoil kaunehil

Viizas mies oli vičikös
Varrasmies oli varvikos
Otti kullat kulmil päi
Sinilangat silmil päi

Otti kullat kulmil päi
Sinilangat silmil päi
Hyväččäizet hobjat vyöl päi
Häi jäi sinne itkeäh


Akkaine-pakkaine (mp3)

Akkaine-pakkaine
Pani päčin lämmäh, iče lähti viele
Pakkaine on puhurin poigu
Älä kylmä kynzii…

Älä kylmä kynzii, älä jalo jalgoi
Kylmä viluloi kivii
Kylmä suoloi, kylmä mualoi
Älä kylmä kynzii…

Tuhkimus-tähkimys istuiheze regeh
Pani piäl turkin muurin
Regi se lendäy, pakkaine kiändäy
Koissah vuottau murgin…

Älä aja tuuleh – varoi šittuu huuleh
Sitbo vaste murgin on magei
Ei nägynyh hukkii, ga regi kiändi mukkii
Hebo hirnui, händy halgei…


Sano, tuuli

Sano, tuuli kelle jo toit…
Sano, kelle toit avaimet
Kenen lukitut sydämet
Voizit avata jo, kenen – et?

Mindäh korgiel seizojes
Alah kaččuo jo varaittau…
Mindäh alahpäi kaččojes
Hyppyhimuo jo porottau

Ei pie pielukseh itkie
Opis jo kyynelet pyhkie
Piäsköihyt tuou lämmät päivät
Jouččenet suven sanomat

Viendo vierahat vallittih
Välläl olijoile val`lahat
Vaikkain` olijat otettih
Valdu ičelleh dai nevvottih…

Ei pie pielukseh itkie…


Izo Seppy Ilmalline

Izo sepp' olet Ilmalline
Raudua tavot viomalline
Sinuu tänne tahtotahe
Sinuu tänne tarvitahe

Tule tuhanzis miehes turbejin
Tule savois sangejin
Tule roduu piästämähe
Tule suguu pellastamah

On ajettu papittomih kyläizih
Kačottu taivahan tiähtöizih
Kyynel tipahtih peldolois aijattomis
Toine časounattomis pogostaizis

Ukko yline syötä, juota
Vetty kaivos ylizes
Voijat kerran, voijat toizen
Voijat kohtu kolmattu
Sullal siibizen voijat mendähes
Hiät jo kaglah kadehel
Siibih lendäjil, käzih vargahil
Mengäh jalgah juoksijoil

On ajettu…