1897. Eino Leino
1897. Eino Leino
Pencil drawing
Original file, 736×998
On this image:
  • Armas Einar (Eino) Leopold Lönnbohm (Leino)
Categories of this image: