8 / 2153
1900-luvun lopulla. Hämekosken vesivoimalaitos
1900-luvun lopulla. Hämekosken vesivoimalaitos
© Carl Gröndah